מבוא

הצעדים הראשונים הוא מקור הידיעה כדי לעזור לך להבין ולגדול מה זה אומר להיות תלמיד של רבי מלך המשיח יהושע/ישוע ולהתחלק אותו עם אחרים. המטרה היא ליישם את עקרונות באמצעות שיחות קבוצתיות

להסתכל אחורה
  • מה אתה אסיר תודה על השבוע
  • מה אתה נאבק יסורים ואיך אנחנו יכולים לעזור
  • מה הצרכים שמתם לב בקהילה/קמפוס/בית ספר

זה יהיה טוב להתפלל איש בעד רעהו סביב הצרכים הללו

הבט מעלה

ראשון אלוקי אברהם יצחק ויעקב אוהב אותך והוא ברא אותך למען לתכלית לדעת אליו אישית, על מנת שתוכל להכיר אותו באופן קרוב

שני האדם חוטא הוא ומנותק מאלוקים; משום כך אינו יכול ליהנות מאהבת האלוקים ולקיים קשר אישי עמו

שלישית דם הכפרה של רבי מלך המשיח יהושע/ישוע הוא האמצעי היחידי שסיפק האלוקים לשם פתרון בעיית החטא

רביעי רק בזכות קורבנו של המשיח תוכל לחוות קשר אישי עם אלוקים אנו חייבים להסתמך באופן אישי על הכפרה שסיפק רבי מלך המשיח יהושע/ישוע האדון הגואל כדי לחוות את אהבת אלוקים ולכונן מערכת יחסים אישית עמו

עדותי

  • כיצד התנהגתי בתקופה זמן קודם פגשתי את רבי מלך המשיח יהושע/ישוע
  • כיצד פגשתי את רבי מלך המשיח יהושע/ישוע
  • כיצד החיים שלי יש התהפך לטוב יותר מאז פגשתי את רבי מלך המשיח יהושע/ישוע
הבט קדימה

הדבר החשוב ביותר יהיה אופן שבו אנו חיים את מה שאנחנו לומדים, ולכן אנחנו רוצים לעזור בכל דרכים למצוא אחרים לעשות את זה. הנה כמה שאלות כדי לעזור לנו לעשות את זה

הורד המתאר להדפסה