Intro

Första Stegen är en resurs för att hjälpa dig förstå och växa i vad det innebär att vara en efterföljare till Kristus. De här träffarna kommer hjälpa oss att tillsammans upptäcka och tillämpa några av de grundläggande principerna i vad det betyder att följa Kristus och berätta om honom för andra.

Blicka Bakåt
  • Vad är du tacksam för den här veckan?
  • Vad har du som du känner är svårt och hur kan vi hjälpa till?
  • Vilka behov har du sett i samhället där vi bor/vårt campus/vår skola?

Det vore bra att be för varandra kring de här behoven.

Blicka Uppåt

PUNKT 1: Gud älskar dig och skapade dig för att du skulle lära känna honom personligen.

PUNKT 2: Vi är skilda från Gud genom vår synd, så att vi inte kan känna honom eller uppleva hans kärlek.

PUNKT 3: Jesus är Guds ända lösning på vår synd. Bara genom honom kan vi lära känna Gud och ta emot hans kärlek och förlåterlse.

PUNKT 4: Vi måste var och en ge vårt gensvar till Jesus genom att sätta vår tillit till honom som vår Frälsare och Herre. Bara då kan vi lära känna Gud personligen.

Mitt vittnesbörd

  • Mitt liv innan jag mötte Jesus
  • Hur jag mötte Jesus
  • Hur mitt liv har förändrats sedan jag mötte Jesus
Blicka Framåt

Det viktigaste är hur vi tillämpar vad vi lär oss, därför vill vi hjälpa varandra komma på olika sätt att göra det. Några frågor som kan hjälpa oss:

Hämta kontur att skriva ut