คำแนะนำ

บันไดขั้นแรก เป็นแหล่งที่จะช่วยให้คุณเข้าใจและเติบโตในการเป็นสาวกของพระคริสต์หมายความว่ายังไง บทความหลายตอนเหล่านี้จะช่วยให้เราค้นพบร่วมกันและนำหลักความเชื่อพื้นฐานสองสามอย่างนี้ไปประยุกต์ใช้ มันหมายถึงอะไรในการติดตามพระคริสต์และแบ่งปันให้คนอื่นทราบด้วย

ดูข้างหลัง
  • คุณขอบคุณเรื่องอะไรในสัปดาห์นี้?
  • คุณกำลังอะไรดิ้นรนเรื่องอะไร และเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร
  • คุณสังเกตว่ามีความต้องการสิ่งใดในชุมชนของเรา ในมหาวิทยาลัย ในโรงเรียนของเรา

เป็นการดีที่จะอธิษฐานเผื่อกันและกันใน ความต้องการเหล่านี้

จงค้นดู

ประเด็นที่ 1: พระเจ้าทรงรักคุณและทรงสร้างคุณให้รู้จักพระองค์เป็นส่วนตัว

ประเด็นที่ 2: เราถูกแยกออกจากพระเจ้าเพราะความบาปของเรา ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรู้จักพระองค์ หรือสัมผัสกับความรักของพระองค์

ประเด็นที่ 3: พระเยซูทรงเป็นคำตอบเดียวของพระเจ้าเรื่องความบาปของเรา โดยทางพระองค์เท่านั้นที่เราสามารถรู้จักพระเจ้าและได้รับความรักและการทรงให้อภัยของพระองค์

ประเด็นที่ 4: เราแต่ละคนต้องตอบสนองต่อพระเยซูโดยที่เราไว้วางใจในพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระเจ้าของเรา เท่านั้นแล้วเราสามารถรู้จักพระเจ้าเองเป็นส่วนตัว

คำพยานของฉัน

  • ชีวิตของฉันก่อนที่ฉันได้พบกับพระเยซู
  • ฉันได้พบกับพระเยซูโดยวิธีใด
  • วิธีชีวิตของฉันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การประชุมพระเยซู
ุ่งไปข้างหน้า

สิ่งสำคัญที่สุดจะเป็นวิธีที่เรานำสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ และเพื่อว่าเราอยากจะช่วยกันและกัน หาวิธีต่าง ๆ ที่จะทำอย่างนั้น คำถามบางอย่างจะช่วยให้เราทำอย่างนั้น:

ดาวน์โหลดโครงร่างที่จะพิมพ์